Často kladené dotazy

Oba druhy pěn jsou vynikající izolační materiály s téměř bezkonkurenčními izolačními parametry. Rozdíl mezi pěnami spočívá v tom, že izolace s uzavřenou strukturou buněk je vhodná do prostorů se zvýšenou vlhkostí a od 5cm tloušťky působí jako parozábrana.

Naproti tomu stříkaná pěna s otevřenou strukturou buněk je difúzně otevřená a umožňuje průchod vodní páry, což zabraňuje výskytu plísní a stavební konstrukce může dýchat. Je tedy naprosto vhodná i do dřevostaveb. Pěny s otevřenou strukturou jsou nejpoužívanější.

Stříkanou pěnovou izolací EXY lze nahradit prakticky veškeré tzv. klasické izolační postupy a materiály, ať tepelně izolační, tak parotěsně izolační při výstavbě, nebo rekonstrukci objektů.

Používá se od izolace základů, izolace podlah až po izolaci obvodového pláště budov a střech. Každá pěnová izolace má své technické parametry a vlastnosti. Odborníci naší firmy Vám rádi doporučí použití pro danou aplikaci.

Hlavním rozdílem našich produktů je vlastní výroba. EXY pěny nejsou dovážené či překupované pěny. Jedná se o prémiovou řadu izolačních pěn přímo od výrobce HONTER GmbH.

V Evropě je řada firem, které nabízí různé pěny, které jsou často náhražkou kvalitních pěn, nebo jsou doslova nebezpečné a používají zakázané látky, jsou hořlavé a toxické. Zákazník nepozná rozdíl a často naletí na různé triky firem, které nemají ani dostatečné vybavení, zázemí, odbornost.

Dalším faktorem je i cena. Nekvalitní pěna je levnější v řádu desítek procent a zákazník zvolí sice levnější pěnu a myslí, že ušetří, což je pravý opak. V domnění, že má kvalitní stříkanou pěnu, defacto prodělá a neušetří žádné peníze. Dále může docházet ke značným problémům z plísní, scvrkávání pěny a podobně. 

Pro zvolení kvalitní pěny je nutná nezávislá certifikace v různých laboratořích, které opravdu potvrdí parametry izolační pěny. Dále přečíst si o daném produktu na internetu, což je velice dobrý nástroj k posouzení. Spousta menších firem v České republice uvádí superlativy o tom, odkud pěna pochází, kdo ji vyrábí, mění jméno produktu. Na certifikátu v ČR je možné uvést informaci, že daná firma je výrobce a zákazník nemá šanci zjistit, co to je za produkt a vzniká tak velký problém. . 

Izolační materiály EXY nelze srovnávat – porovnávat s jinými produkty, které se běžně vyskytují na trhu.

Stříkaná pěna EXY je jedinečná, unikátní směs dvou látek (složka A Izokyanátu a složka B pryskyřice), při jejichž smíchání pod určitou teplotou a tlakem vznikne směs, ve které nadouvadla vytvoří obrovské množství malých vzduchových bublinek. Směs pomocí nadouvadel expanduje na 50 až 150 násobek svého původního objemu, v závislosti na druhu použitých nadouvadel.

Pěny dělíme dle vzniklé buněčné struktury na otevřenou, nebo uzavřenou strukturu buněk. To je velký rozdíl a je nutné pochopit výhody a nevýhody. Je nutná znalost odborné a dobře proškolené aplikační firmy.

Správně nainstalovaná pěna nemění svůj tvar a vydrží po celou dobu životnosti budovy. Stříkaná pěna drží velmi pevně a prakticky přilne na všechny podklady a je schopna se flexibilně přizpůsobit pohybu budovy.

Izolace EXY vytvoří celistvou izolační vrstvu, eliminuje proudění vzduchu a snižuje potenciál hromadění vlhkosti. Rovněž eliminuje pohyb vzduchu v dutině stěny. Jiné izolace nejsou tak úspěšné v omezování průniku vzduchu a zajištění dostatečné zateplení domu k tomu, aby byla eliminována kondenzace na povrchu, a tudíž zvyšují možnost vytvoření prostředí náchylného k tvorbě plísní.

Polyurethanové pěny nelákají hlodavce tolik, jako běžné izolační materiály. Nemají totiž žádnou chuť, ani zápach a proto jsou pro hlodavce neatraktivní. 

Máte zájem?

Další informace

Ke stažení

Podrobné informace, katalogové listy a zajímavá fakta.

Produkty

Správné řešení pro každou aplikaci! Zjistěte více o našich všestranných produktech!

Froth-Pak™

Nekomplikovaná a praktická: Izolační pěna FROTH-PAK ™ byla vyvinuta především pro rychlé použití řemeslníky a kutily. Trvanlivá pěna s vysokou izolační kvalitou Honter. K dispozici ve dvou verzích

Informace pro architekty

Co je pro vás jako architekta důležité? Zjistěte více o nás, možnosti spolupráce a našich produktych.